BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY
System för visseblåsning innehållandes allt du behöver för vara complient mot visselblåsarlagen

System för visselblåsning

Är du redo för de kommande lagkraven? Qnister Whistle är vårt säkra och anonymiserade system för visselblåsning som löser hanteringen av visselblåsarärenden. Strukturerat och användarvänligt – allt enligt visselblåsarlagen.

 • Anonymt och säkert
 • Enkelt att administrera
 • Mallar, policys och checklistor
 • Framtaget av jurister

Används av över 500 bolag

Enkel hantering för mottagaren

Enkel hantering för mottagaren

För att inte äventyra någon känslig information kan all hantering kring visselblåsarärenden ske i vårt system. Förutom att bedöma inkommande ärenden kan ni till exempel kommunicera anonymt med visselblåsaren, tilldela behörigheter och dela filer med varandra.

 • Allt om ärendet på ett ställe
 • Påminnelser för att följa tidsfrister
 • Tilldela behörigheter
 • Inget sopas under mattan – minst två attestanter
Priser

Priser Visselblåsning

Låt oss hjälpa er med vårt flexibla visselblåsarsystem. Oavsett om ni är ett litet bolag eller ett större multinationellt företag så finns en passande lösning hos oss. Våra säljare hjälper gärna till att guida er rätt.

Priser Visselblåsning

Varför är visselblåsning aktuellt just nu?

Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

2019 antogs visselblåsardirektivet inom EU, som har till syfte att stärka kontrollen av att EU:s regler efterlevs och att en hög skyddsnivå finns för personer som rapporterar om överträdelser av dessa regler. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Lagen trädde i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

Läs mer
Man på arbetsplats artikel om visselblåsarlagen.jpg

Qnister Whistle

Case

"Det var en självklarhet att vidareutveckla vårt arbete med visselblåsning tillsammans med Qnister med tanke på att deras system följer den nya lagen och säkerställer visselblåsarens anonymitet."

Petra Sprangers, Fastighets AB Balder

Läs case
Kom igång

Kom igång med Qnister Whistle

Vill du se systemet innan du bestämmer dig? Boka en kostnadsfri demo så visar vi hur det fungerar.

Kom igång med Qnister Whistle

Låt oss hantera inkomna ärenden

Lägg till oss som mottagare till din visselblåsarfunktion och lös frågan om bevakning och tillgång till oberoende bedömning.

Med oss som mottagare får ni en jurist som tar emot, gör en första bedömning och återkopplar till er som organisation – och till visselblåsaren enligt lagkraven. Vid behov för vi dialog med visselblåsaren och finns tillgängliga för juridiskt stöd och vidare åtgärder.

Utredningsfunktionen hanteras av våra egna jurister med erfarenhet från såväl globala koncernbolag, myndigheter, åklagarmyndigheten och advokat- och revisionsbyråer.

Kvinna hanterar inkomna visselblåsarärenden.jpg

Säkerhet på Qnister

Qnisters lösningar är uppbyggda så att du som användare ska känna dig trygg i att de uppfyller en hög säkerhetsstandard. Nedan följer ett axplock av våra säkerhetsåtgärder:

 • ISO 27001-certifierade
 • Svenska servrar
 • Dagliga backuper
 • Penetrationstestat av tredje part. Kontakta vår CTO om du vill ta del av deras utlåtanden.
 • Säkerhetsloggar
 • Inloggning med BankID
 • Behörighetsstyrning
 • Kryptering av information
Sköld svart.png

Detta ingår i uppstartspaketet

Med vårt uppstartspaket får ni allt ni behöver för att komma igång med er visselblåsarfunktion. Samtliga mallar och policys är framtagna av juristerna på vårt systerbolag Insatt AB.

 • Visselblåsarpolicy
 • Rutin för visselblåsning
 • Informationstext om organisationens visselblåsarfunktion till anställda och andra intressenter i personkretsen
 • Information till de registrerade - information om behandlingen av personuppgifter i samband med visselblåsarfunktionen för att efterleva GDPR
 • Checklista för implementation av en visselblåsarfunktion
 • Informationsfilm att visa anställda och andra intressenter i personkretsen
135A3392.jpg

Vi har svaren på dina frågor

Vad undrar du över? Få svar på de vanligaste frågorna våra kunder ställer.

Vilka krav ställer den nya visselblåsarlagen?

Verksamheter med 50 eller fler arbetstagare vid kalenderårets ingång är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering...

Läs mer

Vem kan visselblåsa och om vad?

Arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, personer som utför arbete under arbete under verksamhetens kontroll och ledning m.fl. Den information rapporteras...

Läs mer

Uppfyller visselblåsarsystemet kraven enligt GDPR-förordningen?

Ja. Vi har lång erfarenhet av arbete med GDPR och dataskydd och säkerställer att visselblåsarsystemet följer rådande regler på området.

Läs mer