Få koll på ert GDPR-arbete!Boka demo nu!

System för visselblåsning

Är du redo för de kommande lagkraven? Qnister Whistle är vårt säkra och anonymiserade visselblåsarsystem som löser hanteringen av visselblåsarärenden. Strukturerat och användarvänligt – allt enligt visselblåsarlagen.

 • Anonymt och säkert
 • Enkelt att administrera
 • All information i ärendet på ett ställe
 • Skräddarsytt för er organisation
System för visselblåsning 3 kvinnor utomhus.jpg

Används av över 500 bolag

Vägledande för visselblåsaren

Det ska vara enkelt att lämna en rapport. Visselblåsaren guidas genom systemet med frågor och förtydligande text vid behov.

 • Info om visselblåsning
 • Helt anonymt
 • Bifoga filer kring ärendet
 • Möjlighet att välja flera språk

Enkel administration för mottagaren

Med vårt visselblåsarsystem hanteras allt på ett ställe, för att göra det så enkelt som möjligt för mottagaren. Ni kan till exempel koppla på flera användare, tilldela behörigheter och chatta anonymt med visselblåsaren.

 • Allt om ärendet på ett ställe
 • Behörighetsstyrning
 • Statistik
 • Exportera rapporter

Effektivt och säkert med anonymitet

Vår visselblåsartjänst uppfyller kraven enligt visselblåsarlagen och GDPR. Dessutom ges möjlighet för visselblåsaren att kunna rapportera anonymt.

 • Anonyma rapporteringsvägar
 • Rapporter krypteras och inga adresser kan spåras
 • Systemet uppfyller kraven enligt GDPR
 • Lagring av information i Sverige

Säkra kanaler för visselblåsning

Vissa organisationer ser visselblåsningsfunktionen som ett måste, bara för att det är ett lagkrav från 2022. Men det är också ett sätt att se till att ni har en frisk och hållbar organisation.

Varför är visselblåsning aktuellt just nu?

Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

2019 antogs visselblåsardirektivet inom EU, som har till syfte att stärka kontrollen av att EU:s regler efterlevs och att en hög skyddsnivå finns för personer som rapporterar om överträdelser av dessa regler. Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen). Lagen trädde i kraft den 17 december 2021 och omfattar alla typer av verksamheter, oavsett associationsform. Även myndigheter omfattas av lagen.

Läs mer
Man på arbetsplats artikel om visselblåsarlagen.jpg
Priser

Priser Visselblåsning

Låt oss hjälpa er med vårt flexibla visselblåsarsystem. Oavsett om ni är ett litet bolag eller ett större multinationellt företag så finns en passande lösning hos oss. Våra säljare hjälper gärna till att guida er rätt.

Priser Visselblåsning

Låt oss hantera inkomna ärenden

Lägg till oss som mottagare till din visselblåsarfunktion och lös frågan om bevakning och tillgång till oberoende bedömning.

Med oss som mottagare får ni en jurist som tar emot, gör en första bedömning och återkopplar till er som organisation – och till visselblåsaren enligt lagkraven. Vid behov för vi dialog med visselblåsaren och finns tillgängliga för juridiskt stöd och vidare åtgärder.

Utredningsfunktionen hanteras av våra egna jurister med erfarenhet från såväl globala koncernbolag, myndigheter, åklagarmyndigheten och advokat- och revisionsbyråer.

Kvinna hanterar inkomna visselblåsarärenden.jpg
Case

"Det var en självklarhet att vidareutveckla vårt arbete med visselblåsning tillsammans med Qnister med tanke på att deras system följer den nya lagen och säkerställer visselblåsarens anonymitet."

Petra Sprangers, Fastighets AB Balder

Läs case
Kom igång

Kom igång med Qnister Whistle

Vill du se systemet innan du bestämmer dig? Boka en kostnadsfri demo så visar vi hur det fungerar.

Kom igång med Qnister Whistle

Vi har svaren på dina frågor

Vad undrar du över? Få svar på de vanligaste frågorna våra kunder ställer.

Vilka krav ställer den nya visselblåsarlagen?

Verksamheter med 50 eller fler arbetstagare vid kalenderårets ingång är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering...

Läs mer

Vem kan visselblåsa och om vad?

Arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, personer som utför arbete under arbete under verksamhetens kontroll och ledning m.fl. Den information rapporteras...

Läs mer

Uppfyller visselblåsarsystemet kraven enligt GDPR-förordningen?

Ja. Vi har lång erfarenhet av arbete med GDPR och dataskydd och säkerställer att visselblåsarsystemet följer rådande regler på området.

Läs mer