BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Vilka krav ställer den nya visselblåsarlagen?

Verksamheter med 50 eller fler arbetstagare vid kalenderårets ingång är skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Lagen ställer vissa formella krav på utformningen av systemet för rapportering, hantering av rapporter och kontakt med visselblåsare. Visselblåsaren har också rätt till återkoppling kring vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av en rapport.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg