BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Vem kan visselblåsa och om vad?

Arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, personer som utför arbete under arbete under verksamhetens kontroll och ledning m.fl. Den information rapporteras som ska ha förvärvats i ett arbetsrelaterat sammanhang och röra missförhållanden av allmänt intresse. Typiska oegentligheter som kan rapporteras är mutor, jäv, allvarliga trakasserier och överträdelser av lagar och regler. Även överträdelser av en mängd bestämmelser med EU-rättslig grund omfattas. Kravet på allmänt intresse innebär att frågor som enbart rör den egna anställningen faller utanför lagens tillämpningsområde.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg