BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Varför är visselblåsning uppmärksammat just nu?

29 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

Hållbarhet

Visselblåsning, eller whistleblowing, innebär att en person, ofta anställd inom ett företag, organisation eller myndighet slår larm vid upptäckt av oegentligheter. Det kan handla om upptäckter om ekonomisk brottslighet, utnyttjande av ställning, korruption, miljöbrott eller liknande.

fika på kontoret karriärsida.jpg

VARFÖR PRATAS DET OM VISSELBLÅSNING NU?

Under 2019 antogs ett EU-direktiv om visselblåsning som har till syfte att stärka kontrollen av att EU:s regler efterlevs och att en hög skyddsnivå finns för personer som rapporterar om överträdelser av dessa regler. Med anledning av visselblåsningsdirektivet föreslås en ny svensk lag som ska ge ett utökat skydd mot repressalier för personer som slår larm.

Genom den nya lagen utökas personkretsen som erhåller ett skydd mot repressalier. Tidigare omfattades arbetstagare och inhyrd personal. Enligt den nya lagen ska även, bland andra, volontärer, praktikanter, egenföretagare och aktieägare omfattas av skyddet. Skyddet utökas även genom att personkretsen skyddas även innan tillträde och efter att de har lämnat verksamheten.

Den 17 december 2023 utökades omfattningen av lagkravet till att även privata bolag med 50 anställda och uppåt. Tidigare gällde kravet bolag med minst 249 anställda.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ VERKSAMHETSUTÖVARE?

De nya kraven är flera men ett konkret är att företag och organisationer med fler än 50 anställda måste implementera säkra system för rapportering. Inlämnade rapporter ska bekräftas och den rapporterande personen ska få återkoppling och uppföljning av rapporten inom vissa satta tidsfrister.

QNISTER WHISTLE

Användarvänlig molntjänst för att ta emot och hantera visselblåsningsärenden. Med Qnister Whistle sätter du upp hela organisationen; från att samla in rapporter och säkerställa visselblåsarens anonymitet, till mottagande i ärendehanteringssystemet, fortsatt anonym kommunikation och uppföljning inom organisationen.

Läs mer om Qnister Whistle här.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg