BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY
Sköld svart.png

Säkerhet på Qnister

För oss på Qnister är säkerhet av yttersta vikt. I en allt mer osäker omvärld där dataintrången och hackerattackerna avlöser varandra vill vi vara en partner som vågar ta på sig ledartröjan inom informationssäkerhet. I takt med att cybersäkerhet avancerar på de flesta organisationers dagordningar ökar också kravbilden på oss externa leverantörer. Därför genomsyrar informationssäkerhet Qnisters verksamhet – allt för att du som kund ska känna dig trygg i att vår säkerhet ligger i framkant.

”Vi vill inte bara erbjuda gedigen juridisk erfarenhet, utan också högst säkerhet i branschen.”

Anna-Lena Isaksson, VD

ISO 27001

Qnister är ISO-certifierat enligt standarden ISO 27001 (informationssäkerhet). Certifieringen är en kvalitetsstämpel på att organisationen har tydligt uppsatta rutiner och processer för att hålla en genomgående hög nivå inom informationssäkerhetsarbetet. Genom ISO-certifieringen fördjupar vi vårt arbete inom informationssäkerhet i vår strävan att erbjuda marknadens mest säkra complianceplattform.

ISO logga 2.png

Servrar

Att skydda er data är vår högsta prioritet. Vi har därför handplockat våra samarbetspartners noggrant för att säkerställa att alla underleverantörer uppfyller våra högt ställda krav. När det kommer till lagring arbetar Qnister tillsammans med ett svenskt företag där vår data och våra applikationer lagras på svenska servrar som har redundans mellan flera olika datacenter. Samtliga datacenter är utrustade med kylanläggningar och reservkraftaggregat och har omfattande övervakning och säkerhet. Dessutom är vår leverantör certifierad inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och informationssäkerhet (ISO 27001).

Omvärldsbevakning GDPR.jpg

GDPR

På Qnister brinner vi lite extra för GDPR med tanke på att förordningen innebar startskottet för vår resa. Vi följer inte bara dataskyddsförordningen – det är ett av våra expertområden. Varje år genomförs en nulägesanalys av vårt dataskyddsombud för att kontinuerligt säkerställa att vi efterlever de krav som lagstiftningen ställer på oss. Under “övrig regelefterlevnad” kan du ta del av vår personuppgiftspolicy.

Vid frågor om Qnisters arbete med GDPR, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Mats Herling.

två män och en kvinna i konferensrum kopia ny.jpg

”Vi följer inte bara dataskyddsförodningen – det är ett av våra expertområden.”

Säkerhet i våra lösningar

Qnisters lösningar är uppbyggda så att du som användare ska känna dig trygg i att de uppfyller en hög säkerhetsstandard. Nedan följer ett axplock av våra säkerhetsåtgärder:

  • Dagliga backuper
  • Penetrationstestat av tredje part. Kontakta vår CTO om du vill ta del av deras utlåtanden.
  • Säkerhetsloggar
  • Behörighetsstyrning
  • Kryptering av information
  • Anonyma och cookiefria kanaler (Qnister Whistle)

Inloggning

En säker compliance plattform börjar med säker inloggning. Därför kan du välja BankID eller användarnamn och lösenord med multifaktorautentisering som inloggningsmetod i alla våra tjänster. Dessutom erbjuder vi även federation som inloggningsmöjlighet.

Tillgänglighets­anpassning

Vår visselblåsarfunktion är WCAG 2.1 kompatibel för att alla ska kunna rapportera om oegentligheter i sin organisation.

Läs mer om hur vår visselblåsarfunktion är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service genom länken nedan.

Kontakta oss