BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Qnisters policy i sociala medier

Ansvariga för våra officiella sociala kanaler och dess innehåll är Qnister AB, 559116-6433, (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”Qnister”). För kontakt och frågor vänligen mejla till info@qnister.com. För övriga kontaktuppgifter se kontakt

Ett öppet och transparent agerande på sociala medier är våra ledord, vilket innebär att våra namn och företagsnamnet tydligt framgår när vi agerar i sociala medier.

Vi värnar om er yttrandefrihet, däremot tillåter vi inte allt innehåll. Vi förbehåller oss därför rätten att radera inlägg eller kommentarer som vi anser innehålla hot, vara förolämpande, offensiva eller en attack på etniska grupper eller specifika individer, som står i konflikt med gällande lagstiftning eller innehåller hädelser, sexistiska uttalanden, våldsamma skildringar, pornografi eller upphovsrättsligt skyddat material. Vidare gallrar vi inlägg eller kommentarer som strider mot rådande dataskyddslag gällande personuppgifter. Vi respekterar upphovsrättsliga regler, vilket innebär att vi inte publicerar bilder, texter eller filmer utan tillåtelse.

Skulle det vara så att vi begår ett misstag på våra sociala medier, hanterar vi det öppet och meddelar vad det var som hände. Vi informerar vad som inte var korrekt och förklarar varför misstaget ägde rum. Om det har förekommit faktafel i texten, indikerar vi vilka faktafel som har korrigerats istället för att försöka dölja faktafelet.

Har du synpunkter på något i vårt innehåll kan du maila till oss på info@qnister.com.