Våra tjänster för regelefterlevnad

Det ska inte vara krångligt att följa lagen. Med våra digitala lösningar inom regelefterlevnad hjälper vi er att uppfylla lagkraven, så att ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Kvinna i konferensrum.jpg
Vi gör det enkelt

Vi förenklar regelefter­levnad för företag

Vi startade ur ett behov av att göra lagar och regler enklare att förstå och efterleva. Kontakta oss eller boka demo för att se hur vi kan hjälpa dig.

Vi förenklar regelefter­levnad för företag
Case
Onepartnergroup.png

"Det är en bra tjänst, som ger oss ett strukturerat sätt att arbeta på och en partner som vet att det går rätt och lagligt till. Det är viktigt inte minst för att man ska våga visselblåsa och vara säker på att kunna förbli anonym."

Jane Bergman, OnePartnerGroup

Läs case