Få en visning av hur verktyget fungerar

Boka en demo

Qnister GDPR - Registrera och hantera

Qnister GDPR är verktyget som guidar användaren genom dataskyddsförordningen, och samtidigt ser till att samla all relaterad information på ett ställe. Ett enkelt sätt att arbeta med dataskyddsrutiner.

I modulen Registrera och hantera får du, genom att du steg för steg svara på frågor om din verksamhet och dina system, allt behöver i ditt dataskyddsarbete: checklistor, mallar, avtal och kunskap. Qnister GDPR visar vilken dokumentation du måste upprätta och skapar de register som enligt förordningen måste finnas på plats. Utifrån dina svar ger verktyget dig rekommendationer som är anpassade efter din verksamhet.

Du upptäcker snabbt att med Qnister GDPR är det lätt att göra rätt. Du behöver inte vara jurist för att förstå hur du ska göra, det du behöver ha koll på är din egen verksamhet.

Qnister GDPR mini

Qnister GDPR mini

Vår minsta licens, perfekt till föreningar och fåmansbolag som vill få ordning på sin personuppgiftshantering.
1 bolag, 1 användare.

Qnister GDPR by Default

Qnister GDPR by Default

Grundlicens till Qnister GDPR, inkluderat avtalsmallar och dokument. Svenska som språk. 3 bolag, 3 användare.

Qnister GDPR by Design

Qnister GDPR by Design

Utökad licens till Qnister GDPR, vilket utöver innehållet i grundlicensen By Default bl.a. inkluderar behörighetsstyrning, kommunikationsmöjligheter, rapportfunktion och engelska som språkval. 5 bolag, 5 användare.

Qnister GDPR Custom

Qnister GDPR Custom

Maxad licens till Qnister GDPR, vilket utöver innehållet i By Design inkluderar obegränsat antal användare samt möjlighet till fler än 5 bolag.

 

Jag vill veta mer!

Vi omvärldsbevakar GDPR

Vi håller fortsatt koll på var förordningen tar vägen, så att du kan fortsätta ha koll på din verksamhet. Se Qnister GDPR som en kunskapsbank som kontinuerligt bevakar dataskyddsförordningen: rättsfall, vad som blir praxis och hur den kommer tillämpas. Med oss får du tillgång till nyheterna som du behöver för att vara GDPR-säkrad.

Qnister GDPR - Granska och följ upp

Redo att ta steget vidare och förvalta ditt GDPR-arbete?

Modulen Granska och följ upp är ett digitalt stöd för den personuppgiftsansvarige som gör det enklare att leva upp till ansvarsskyldigheten – kravet att kunna visa att kraven i GDPR efterlevs. I er organisations licens tar de berörda enkelt del av nulägesanalyser, utvalda områden för granskning.

Ett enkelt och effektivt sätt att dokumentera granskning och uppföljning av dataskyddsarbetet. 

Boka en demo av Qnister GDPR

Få en bild av hur verktyget fungerar och hur du enkelt och steg för steg blir GDPR-säkrad.

Juridisk support

Behöver du extra stöd eller rådgivning i ditt dataskyddsarbete?  Med ett juridiskt supportpaket får du guidning i dataskyddsrelaterade frågor. Det kan exempelvis vara hjälp med att se över befintligt GDPR-arbete eller att du har frågor kring ett biträdsavtal. Qnisters juridiska support hjälper dig genom alla steg i dataskyddsarbetet. 

Vi finns löpande som ett bollplank genom ert arbete med GDPR och dataskydd. 

Vår juridiska support köper du i paket med 1, 3, 6 eller 10 timmar och ges via telefon, mejl eller Skype. Allt för att vi lätt ska finnas tillgängliga för de frågor som dyker upp hos er – och till ett fast pris.

Vill du veta mer?

Ophelia Wigström, Kundansvarig Jurist

+46 (0)10-202 32 33
[email protected]