BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning utfärdad av EU. GDPR trädde i kraft 2018 och syftet är att stärka skyddet av EU-medborgares personuppgifter. Förordningens ikraftträdande innebär bland annat att det föregående EU-direktivet, som genom PUL implementerades i svensk lag, upphörde att gälla och därmed även PUL. En EU-förordning blir direkt tillämplig i alla EU-länder och behöver således inte implementeras genom ny nationell lagstiftning.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg