Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Priser Qnister GDPR

Låt oss hjälpa dig med vår molntjänst för GDPR. Vi guidar dig igenom dataskyddsförordningen och skapar de register för hantering av personuppgifter som du behöver enligt lag.

I modulen Registrera och hantera får du allt du behöver i ditt dataskyddsarbete: checklistor, mallar, avtal och kunskap. Genom att du steg för steg svarar på frågor om din verksamhet och dina system ger Qnister dig rekommendationer som är anpassade efter din verksamhet.

Mini

Minilicens till föreningar och fåmansbolag.

Avtal löper 12 mån med en uppsägningstid om 3 månader. Priser exklusive moms. Uppstartskostnad 4995kr.

495 SEK /månad

Default

Grundlicens till vår molntjänst.

Avtal löper 12 mån med en uppsägningstid om 3 månader. Priser exklusive moms. Uppstartskostnad 9995kr.

1495 SEK /månad

Design

Utökad licens till vår molntjänst.

Avtal löper 12 mån med en uppsägningstid om 3 månader. Priser exklusive moms. Uppstartskostnad 9995kr.

1995 SEK /månad

Design +

Utökad licens till vår molntjänst.

Avtal löper 12 mån med en uppsägningstid om 3 månader. Priser exklusive moms. Uppstartskostnad enligt offert.

Dataskyddsombud

Hos oss finns erfarna jurister och dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av arbete med personuppgiftshantering vilka blir en del av er organisation

 • Registrering som dataskyddsombud hos integritetsskyddsmyndigheten
 • Årlig uppföljning av organisationens efterlevnad av GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning
 • Halvårsvis uppföljning av angiven rapport
 • Nulägesanalys och en grundläggande utbildning om dataskyddsförordningen
 • Årlig halvdagsutbildning i GDPR utifrån senaste praxis och rekommendationer från Integritetsskyddsmyndigheten och Europeiska Dataskyddsstyrelsen
 • Månadsvisa utskick med omvärldsbevakning på nyheter kring dataskydd och GDPR

Rådgivning/Konsultation

Vi erbjuder även konsultation inom dataskydd och GDPR. Där blir vi rådgivare till annat dataskyddsombud.

 • Rådgivare inom organisationen som finns tillgänglig via mail eller telefon för frågor gällande GDPR och annan dataskyddslagstiftning
 • Kontaktperson för registrerade och utredare av frågor och synpunkter från anställda eller allmänheten, samt avgör om dessa frågor behöver analyseras och utredas vidare samt vid behov vidarebefordras till företaget för åtgärd
 • Fungerar som rådgivare vid personuppgiftsincidenter
 • Ger på begäran råd vad gäller. konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakar genomförandet
 • Är kontaktpunkt till Integritetsskyddsmyndigheten
Qnister GDPR

Molntjänst för GDPR

System för att administrera personuppgiftsarbetet enligt dataskyddsförordningen

Molntjänst för GDPR