BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Dataskyddstips för dig som hjälper andra företag med marknadsföring

26 september 2022

GDPR

Artiklar

Hållbarhet

För dig som driver reklambyrå eller tillhandahåller liknande tjänster är det extra viktigt att ha koll på vad som gäller runt GDPR vid direktmarknadsföring, e-postutskick, i sociala medier etc.

Kontakta oss personer i konferensrum.jpg

Vad vore marknadsföring utan personuppgifter som ålder, kön, köpmönster och spår på internetsidor?

Generellt gäller förstås GDPR på samma sätt som för vilket annat företag som helst. Vi har sammanfattat ett urval punkter som kan bli lite extra aktuella för just dig:

Hantering av kunders adressregister

När du hanterar dina kunders kundregister vid exempel reklamutskick blir du juridiskt sett din kunds personuppgiftsbiträde vilket medför ett visst ansvar. Se till att det finns ett skriftligt biträdesavtal mellan dig och kunden.

Insamling av samtycke

Kravet på samtycke enligt GDPR är strängt! Utöver att informationen innan samtycket ska vara extremt tydlig krävs även att du som inhämtar samtycket kan visa att den registrerade verkligen har lämnat sitt samtycke, och inte tvärt om.

Se också till att inte använda förifyllda rutor utan låta personen ifråga själv göra ett aktivt val att samtycka genom att själv, exempelvis, bocka för en kryssruta. Och glöm inte att samtycket ska vara lika lätt att ge som att ta tillbaka.

Direktmarknadsföring utan samtycke?

Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse, eller en intresseavvägning, vilket är en av de sex lagliga grunderna för att få behandla personuppgifter. Men hur vet du att ditt berättigade intresse väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter? För att få reda på det måste du göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Eftersom det inte alltid är självklart att du faktiskt har ett berättigat intresse är det viktigt att dokumentera hur bedömningen har gått tillväga, för att du ska kunna visa att du följer ansvarsskyldigheten i GDPR.

Obs!  Du måste alltid upphöra med direktmarknadsföring om den registrerade ber om det.

I behov av fler tips och trix?

Våra jurister och dataskyddsspecialister hjälper dig att bedöma enskilda fall och guidar dig genom dataskyddsförordningen. Kontakta oss

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg