BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY inleder granskning av dataskyddsombudens roll och ställning

27 juni 2023

GDPR

Samtliga dataskyddsmyndigheter i EU genomför nu en samkoordinerad utredning av dataskyddsombudens roll och ställning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har därför inlett ett 40-tal tillsyner av olika verksamheter.

Inom ramen för tillsynerna kommer IMY att ställa frågor till respektive verksamhet gällande vilka arbetsuppgifter dataskyddsombudet har, hur tydligt organisationens ledning har definierat dataskyddsombudets uppgifter och om tillräckliga resurser allokerats för att utföra dessa. Vidare kommer IMY fråga om organisationen i fråga följer dataskyddsombudets synpunkter. I samband med att den samordnade åtgärden inleds poängterar tillsynsmyndigheten vikten av att dataskyddsombudet tidigt och på ett korrekt sätt involveras i integritetspåverkande frågor.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/imy-inleder-bred-granskning-av-dataskyddsombudens-roll-och-stallning/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg