BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

EU-parlamentet antar ny position om AI

27 juni 2023

GDPR

Europaparlamentet har antagit sin förhandlingsposition inför slutförhandlingarna av lagstiftningsförslaget om artificiell intelligens, den s.k. AI-förordningen. Förslaget innebär exempelvis förbjud mot användning av AI för biometrisk övervakning, krav på att generativa AI-system, såsom ChatGPT, måste informera användaren om att innehållet är AI-genererat samt klassificering av AI-system som används för att påverka väljare med hög risk.

De nya reglerna ska säkerställa att AI utvecklas i enlighet med EU:s syn på säkerhet, integritet och transparens. AI-system vars risknivå är så pass hög att den hotar människors säkerhet kommer därmed att förbjudas. Till denna kategori av artificiell intelligens hör exempelvis system för social poängsättning. Känsloigenkänning, biometrisk fjärridentifiering och prediktiv övervakning kommer också att förbjudas om förslaget antas.

Ledamöterna föreslår även att medborgarna ska kunna lämna in klagomål om AI-system och att EU:s AI-kontor ska ansvara för övervakandet av efterlevnaden av AI-reglerna.

Källor: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230609IPR96212/parlamentet-redo-att-forhandla-om-nya-regler-om-trygg-och-transparent-ai

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg