BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

6 av 10 personuppgiftsincidenter orsakas av mänskliga faktorn

27 juni 2023

GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat en rapport där myndigheten har sammanställt de personuppgiftsincidenter som inkommit under 2022. Enligt rapporten orsakas 60% av alla incidenter av den mänskliga faktorn och det finns en överhängande risk att det faktiska antalet anmälningspliktiga incidenter är mycket högre än de anmälningar som tagits emot.

Inom ramen för tillsynerna kommer IMY att ställa frågor till respektive verksamhet gällande vilka arbetsuppgifter dataskyddsombudet har, hur tydligt organisationens ledning har definierat dataskyddsombudets uppgifter och om tillräckliga resurser allokerats för att utföra dessa. Vidare kommer IMY fråga om organisationen i fråga följer dataskyddsombudets synpunkter. I samband med att den samordnade åtgärden inleds poängterar tillsynsmyndigheten vikten av att dataskyddsombudet tidigt och på ett korrekt sätt involveras i integritetspåverkande frågor.

Källor: https://www.imy.se/globalassets/dokument/rapporter/anmalda-personuppgiftsincidenter-2022.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg