BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Qnister och PURE ACT samarbetar för att stärka företags hållbarhetsarbete

20 september 2022

Nyheter

Qnister har inlett ett samarbete med PURE ACT som hjälper företag med hållbarhetsarbetet. Som ett första steg kommer den digitala plattformen Acture att bli en del av Qnisters grunderbjudande av compliancetjänster.

IMG_3878.jpg
  • Vi har länge imponerats av PURE ACT och är stolta över att kunna erbjuda våra kunder lösningar på fler utmaningar, säger Anna-Lena Isaksson, VD & grundare på Qnister.

Enklare att följa lagkraven

Precis som Qnister, gör PURE ACT det enklare för företag att arbeta med ofta tidskrävande och komplicerade frågor som lagen ställer höga krav på. Därför är samarbetet en bra matchning, där Qnister och PURE ACT riktar sig mot företag som står inför samma utmaningar.

  •      Det känns klockrent! Vi hoppas kunna visa ännu fler företag att hållbarhet inte behöver vara krångligt, utan till och med lönsamt, säger Linnea Eriksson, grundare och delägare PURE ACT.

Hållbarhetsarbete är viktigt, men inte alltid lätt att veta hur man ska ta sig an. Med ledningssystemet Acture får företag hjälp att bygga en hållbarhetsplan där man också kan lagra policys och dokumentera befintliga rutiner samt upprätta en hållbarhetsrapport. Att hållbarhetsrapportera är viktigt för att visa att företaget är en ansvarstagande partner, vilket ökar attraktiviteten för både kunder, medarbetare och finansiärer.

Samarbetet ska fördjupas över tid

Redan nu finns tankar om ett fördjupat samarbete. Men det första steget blir att Qnister erbjuder plattformen Acture i sitt grunderbjudande. Hur samarbetet kan komma att se ut längre fram får tiden utvisa.

  • Hållbarhet är en het fråga, och det finns mycket kvar för företag att göra. Vi ser fram emot att se hur samarbetet med PURE ACT kan komma att utvecklas, säger Anna-Lena Isaksson.

Fakta om Qnister:

Qnister grundades 2017 av juristerna Anna-Lena Isaksson och Emelie Terlinder, som såg ett behov av digitala verktyg för att förenkla regelefterlevnad för företag. Första verktyget som utvecklades var Qnister GDPR och 2021 kom Qnister Whistle som är ett visselblåsarsystem. Företaget är baserat i Jönköping och en del av Insatt Group.

Fakta om PURE ACT:

PURE ACT främjar enkel och effektiv transformation mot hållbart företagande via en 5-stegsprocess och ett digitalt verktyg för hållbarhetsplaner och rapporter. Företaget grundades 2017 av ekonomerna Therese Svensk och Linnea Eriksson som har flera vunnit priser och utmärkelser för processen och det digitala verktyget Acture.

Kontakt

Anna-Lena Isaksson, VD & grundare Qnister

073-620 01 20
anna-lena.isaksson@qnister.com

Caroline Enhörning, Marknadschef

076-008 79 70
caroline.enhorning@qnister.com