BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Ny rapport visar på brister i organisationers hantering av dataskyddsombud

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har släppt en ny rapport som fastslår att en minoritet av dataskyddsombud anser att den egna organisationen genomför ett kontinuerligt arbete med dataskyddsfrågor.

Ny rapport.png

IMY:s rapport bygger på en enkätundersökning där dataskyddsombud i nästan 800 verksamheter deltagit. Rapporten pekar på att hälften av de svarande dataskyddsombuden menar att de inte blir involverade i god tid. Vidare visar undersökningen att vart fjärde dataskyddsombud inte har avsatt särskild tid för dataskyddsfrågor och att hälften av de som har avsatt tid upplever att tiden inte räcker till. I rapporten framhåller IMY betydelsen av att ge dataskyddsombud rätt resurser, såsom tillräcklig tid och information.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/dataskyddsombud-varnar-for-brister-i-arbetet-med-gdpr/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg