Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

EU-domstolen tydliggör vad som bedöms vara intressekonflikt för dataskyddsombud

24 februari 2023

GDPR

Artiklar

En dom från EU-domstolen har klargjort att ett dataskyddsombud (DSO) även kan utföra andra typer av uppdrag inom organisationen så länge detta inte leder till en intressekonflikt.

Domstolen poängterar vikten av att en DSO ska kunna utföra sina arbetsuppgifter självständigt och att vederbörande därmed inte ska delta i några beslut om organisationens medel och ändamål för dess personuppgiftsbehandlingar.

Källor: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_20230118_report_cookie_banner_taskforce_en.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg