BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY avslutade tre gånger fler tillsynsärenden 2022 som året innan

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsmyndigheten (IMY) har publicerat sin årsredovisning för 2022 där myndigheten bland annat konstaterar en väsentlig ökning av såväl antalet hanterade klagomål som antalet avslutade tillsynsärenden. Samtidigt understryks kopplingen mellan dataskydd och cybersäkerhet.

IMY årsredovisning.png

Under 2022 har IMY ställt om till att vara mer klagomålsbaserade i sin verksamhet och sina tillsyner. Därmed har IMY utrett fler klagomål av de cirka 2400 klagomål som inkommit under fjolåret än tidigare. I samma anda har myndigheten avslutat tre gånger så många tillsynsärenden under 2022 jämfört med 2021. Totalt utfärdade IMY sanktioner om 9 720 000 kronor under 2022.

I årsredovisningen betonar generaldirektör Lena Lindgren Schelin även att dataskydd och cybersäkerhet går hand i hand och att behovet av denna symbios förstärkts med tanke på det förändrade säkerhetsläget i vår omvärld. Således menar myndigheten att fler behöver dra sitt strå till dataskyddsstacken för att i längden säkerställa samhällets robusthet.

I generaldirektörens förord beskrivs en ambition att accelerera IMY:s arbete ytterligare med tanke på det permanent ökade ramanslaget myndigheten getts med start 2023. Därmed hoppas Lindgren Schelin bland annat att IMY ska fortsätta korta ner handläggningstiderna och effektivisera sitt arbetssätt vidare.

Källor: https://www.imy.se/globalassets/dokument/arsredovisningar/imy-arsredovisning-2022.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg