BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

EDPB belyser brister i hanteringen av cookies i ny rapport

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har släppt en rapport om ”cookiebanderoller”. De viktigaste slutsatserna från rapporten är att bolag otillåtet använder sig av förikryssade rutor för samtycke samt att cookies felaktigt benämns som ”nödvändiga”.

Cookies EU.png

EDPB slår fast att personuppgiftsansvariga inte sällan erbjuder sina användare olika alternativ i sina ”cookiebanderoller” där samtyckesrutorna är förikryssade. EDPB:s arbetsgrupp konstaterar att sådana förikryssade rutor för inhämtande av samtycke inte är godtagbara enligt skäl 32 i GDPR.

Dessutom belyser rapporten att personuppgiftsansvariga benämner cookies som ”nödvändiga” trots att dessa de facto inte är avgörande för webbplatsens funktionalitet. Arbetsgruppen understryker dock de praktiska svårigheterna i att göra en omfattande klassificering av cookies som ”nödvändiga” med tanke på att cookies är ständigt föränderliga. Således förhindrar detta ett framtagande av en generell och pålitlig lista över nödvändiga cookies. Rapporten diskuterar även potentiella lösningar för enskilda bolag där digitala verktyg kan användas för att skanna av hemsidan och upprätta en lista över de cookies som används på webbplatsen. Arbetsgruppen menar att en sådan lista kan ligga till grund för bolaget att bevisa vilka cookies som kan motiveras vara nödvändiga.

Källor: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_20230118_report_cookie_banner_taskforce_en.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg