Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

IMY utfärdar sanktion mot Region Dalarna

31 mars 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktion mot Region Dalarna efter klagomål om att regionen har skickat känsliga personuppgifter synliga i fönsterkuvert.

I samband med att Region Dalarna har skickat ut kallelser till patientbesök har det också avslöjats vilken vårdinrättning patienten ska besöka. Försändelserna hade skickats genom kuvert med dubbla fönster där det ena avslöjat vårdinrättningen. Därmed fastslår IMY att känsliga personuppgifter obehörigen röjts för exempelvis den som hanterar post, den som bor med mottagaren samt den som fått brevet levererat till sig på fel adress. Patienternas känsliga personuppgifter har således inte skyddats i tillräckligt stor utsträckning. Mot denna bakgrund utfärdar IMY en sanktionsavgift om 200 000 kronor mot regionen.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/sanktionsavgift-mot-region-dalarna/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg