Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

IMY inleder en granskning av Region Uppsala

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder ytterligare en granskning av Region Uppsalas hantering av e-post. Syftet med IMY:s inspektion är att undersöka huruvida regionen tagit tillräcklig hänsyn till patienternas rätt till integritetsskydd när e-postprogrammet Outlook använts.

Mot bakgrund av att hälsouppgifter går under kategorin känsliga personuppgifter kräver dataskyddsförordningen att dessa hanteras med säkerhetsåtgärder och försiktighet, vilket IMY nu ska undersöka om så varit fallet i Region Uppsala.

Fotnot: Integritetsskyddsmyndigheten utfärdade en administrativ sanktionsavgift om 1,9 miljoner kronor i januari 2022 efter att Region Uppsala inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder vid hanteringen av känsliga personuppgifter i e-post.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/imy-granskar-hantering-av-e-post-inom-region-uppsala/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg