BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY fastslår att de registrerades rätt till tillgång kan ske på ”mina sidor”

31 mars 2023

GDPR

Artiklar

Den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har i samråd med en handfull nordiska motsvarigheter fastslagit att de registrerades rätt till tillgång kan utövas genom att vederbörande laddar ner en fil med de lagrade personuppgifterna under ”mina sidor”.

IMY sanktion.png

I augusti 2020 fick en obehörig person tillgång till den klagandes konto på streamingtjänsten SF Anytime. Den obehöriga personen hyrde en film och således debiterades den klagande. När den klagande uppmärksammade detta vände sig vederbörande till SF Anytime för att ta del av den obehöriga personens IP-adress för att bifoga denna i sin polisanmälan. SF Anytime nekade den klagandes förfrågan, varpå den klagande begärde ut samtliga personuppgifter som den personuppgiftsansvariga (SF Anytime) har om honom. SF Anytime hänvisade till ”mina sidor” på hemsidan där en fil med samtliga personuppgifter, inklusive den efterfrågade IP-adressen, kan laddas ner. Däremot hävdade den klagande att den nedladdade filen inte innehåller all information som företaget har om honom.

Beträffande den obehöriges intrång framhäver SF Anytime att inga intrång ägt rum i bolagets IT-miljöer vid tidpunkten i fråga. Samtidigt understryker bolaget att kunden är ansvarig för att skydda sina lösenordsuppgifter enligt de allmänna villkoren och att det mesta pekar på att den obehörige tagit sig in på kontot genom tillgång till den klagandes inloggningsuppgifter.

IMY bedömer att det inte finns någon anledning att ifrågasätta SF Anytimes redogörelse för avsaknaden av intrång på hemsidan och godtar bolagets hänvisning till ”mina sidor” för den registrerade att utöva sina rättigheter om rätt till tillgång eftersom den klagande kunde ta del av samtliga personuppgifter i den nedladdade filen. Således sätter IMY punkt för tillsynen och avslutar fallet.

Källor: https://edpb.europa.eu/system/files/2023-02/se_2022-11_decision_public_redacted.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg