Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Tillgänglighet för whistle.qnister.com

Qnister AB (org.nr 559116–6433) står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda vår hemsida och våra tjänster. Denna text beskriver hur whistle.qnister.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, redogör för eventuella kända tillgänglighetsproblem och förklarar hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas.

Webbplatsens tillgänglighet

Det finns inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från whistle.qnister.com som inte är tillgängligt för dig, men som omfattas av lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, vänligen kontakta support@qnister.com.

Svarstiden är normalt inom 72h.

Du kan också kontakta oss via telefon på +46(0)36-3300730.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen kontakta support@qnister.com så att vi blir medvetna om problematiken och kan åtgärda dessa brister snarast.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur webbplatsen har testats

En självskattning (intern testning) av whistle.qnister.com har utförts där olika nedsättningar och scenarion testats.

W3C har genomfört en oberoende granskning av whistle.qnister.com i html-struktursyfte

Siteimprove’s verktyg har använts för att granska tjänsten.

Senaste bedömningen gjordes den 5e December 2022.

Undantag

Då webbplatsens besökare bestämmer vissa inställningar kan inte Qnister ta ansvar för effekterna av dessa. I dagsläget kan användarens individuella inställningar påverka webbplatsens primär- och sekundärfärg. Detta kan eventuellt skapa sämre kontraster och försämra läsbarheten. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 januari 2023.