BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

UNICEF förebygger oegentligheter tillsammans med Qnister

Visselblåsning

UNICEF Sverige är en nationalkommitté inom UNICEF som bildades 1954. Den ideella organisationen har som uppdrag att samla in pengar till det internationella utvecklingsarbetet, bilda opinion kring exempelvis barnrättsfrågor samt informera om barnkonventionen och barns situation.

”För oss på UNICEF är det av yttersta vikt att förebygga eventuella oegentligheter i organisationen i ett tidigt skede. Därför rådde det inga tvivel att vi skulle vidareutveckla vårt proaktiva arbete med visselblåsarfrågor när det nya lagkravet trädde i kraft. Qnisters mottagningsfunktion garanterar såväl visselblåsarens anonymitet som att inga ärenden sopas under mattan. Den smidiga implementationen har bidragit till att bibehålla det positiva intryck vi fått av Qnister från första kontakt.”

Funderar du på vad Qnister kan hjälpa dig med? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

”Qnisters mottagningsfunktion garanterar såväl visselblåsarens anonymitet som att inga ärenden sopas under mattan.”

Kom igång

Kom igång med Qnister Whistle

Vill du se systemet innan du bestämmer dig? Boka en kostnadsfri demo så visar vi hur det fungerar.

Kom igång med Qnister Whistle