BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Visselblåsning, vad är det?

29 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

Visselblåsning är en term som har blivit alltmer central i organisationer. Men vad innebär det egentligen? Och hur skyddas de som rapporterar om missförhållanden? I denna artikel kommer vi att utforska visselblåsning och  lagens skydd.

Utbildning GDPR leende kvinna.jpg

Känns visselblåsning komplicerat? Använd ett färdigt system som Qnister Whistle för att göra det enkelt! Klick här för att läsa mer.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att en individ inom en organisation, rapporterar om olagliga eller skadliga aktiviteter. Denna individ, brukar benämnas som visselblåsare.

Skydd för visselblåsare

En visselblåsare har enligt lagstiftningen ett antal skyddande regleringar 

  • Konfidentialitet: Enligt visselblåsarlagen har personer som hanterar visselblåsarärenden tystnadsplikt
  • Skydd mot repressalier: En organisation får inte vidta repressiva åtgärder mot en visselblåsare på grund av deras rapportering.

Visselblåsningsförfarandet

Processen för visselblåsning kan variera i olika organisationer men den innefattar ofta:

  • Rapportering: En individ rapporterar missförhållandet, antingen internt inom organisationen eller till en extern myndighet.
  • Utredning: En granskning av rapporten genomförs för att fastställa dess riktighet.
  • Åtgärd: Baserat på granskningen vidtas nödvändiga åtgärder för att åtgärda missförhållandet.

Läs mer om vårt system som hanterar visselblåsningar på ett enklare sätt i din organisation.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg