BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Visselblåsarlagen: En Lagom Fullständig Guide

29 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

Visselblåsarlagen har blivit allt mer aktuell i dagens samhälle. Lagen reglerar ett skydd för individer som rapporterar missförhållanden inom en organisation. Men vad innebär egentligen visselblåsarlagen? Och varför är den viktig? I denna artikel kommer vi att göra några nedslag i visselblåsarlagen.

Man på arbetsplats artikel om visselblåsarlagen.jpg

Få struktur och följ visselblåsarlagen. Qnister Whistle, ett system för hantering av visseblåsning.

VAD ÄR VISSEBLÅSARLAGEN?

Visselblåsarlagen har sin grund i ett EU-direktiv som har implementerats i svensk lagstiftning. Visselblåsarlagen skyddar personer inom organisationen, exempelvis anställda, som rapporterar om olaglig eller skadlig verksamhet inom deras organisation. Skyddet består av att personen som visselblåser bland annat är skyddad mot repressalier från organisationen. 

VARFÖR ÄR VISSEBLÅSARLAGEN NÖDVÄNDIG?

Utan visseblåsarlagen skulle många individer tveka att avslöja missförhållanden av rädsla för repressalier, dvs bestraffning från enskild person eller arbetsgivaren.

Visselblåsarlagen reglerar bland annat ett skydd mot repressalier och en tystnadsplikt för den som hanterar ett uppföljningsärende. Genom lagens omfattande skydd, uppmuntras individer att rapportera missförhållanden och därmed bidra till en friskare organisation. Det låter kanske negativt i bolagets intresse men faktum är att friskare organisationer med högt i tak gör bättre resultat på lång sikt.

VIKTIGA PUNKTER I VISSELBLÅSARLAGEN

  • Konfidentialitet: Enligt visselblåsarlagen har personer som hanterar visselblåsarärenden tystnadsplikt. 
  • Skydd mot repressalier: Enligt visselblåsarlagen får inte arbetsgivare vidta repressalier mot en visselblåsare på grund av deras rapportering.
  • Säkra rapporteringskanaler: Många organisationer ska enligt visselblåsarlagen ha interna rapporteringskanaler på plats för att säkert ta emot och hantera rapporter.

Vill du fördjupa dig i lagen kan du få den i sin helhet här: Visselblåsarlagen

Bli complient idag med Qnister whistle. Läs mer här!

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg