BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Visselblåsarfunktion: Ett System för Ansvar och Transparens i Organisationer

29 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

I en värld där etiska och lagliga frågor ständigt utmanar organisationer och företag, har införandet av visselblåsarfunktioner blivit en nödvändighet för att bevara ansvar och transparens. Med EU:s visselblåsardirektiv och Sveriges visselblåsarlag som bakgrund är det nu mer avgörande än någonsin för organisationer att implementera effektiva visselblåsningssystem. Qnister, en framstående aktör inom detta område, erbjuder en innovativ lösning – Qnister Whistle – särskilt utformad för att möta dessa nya krav och utmaningar.

Visseblåsarfunktion har positiv påverkan, få personal att titta framåt.

Bli en mer ansvarstaganade organisation med ett system, läs mer om Qnister Whistle här

Omfattande Funktioner och Fördelar med en Visselblåsarfunktion

Säkerhet och Anonymitet: En visselblåsarfunktion ska säkerställa anonymitet och säkerhet för visselblåsare, vilket är avgörande för att skydda deras identitet och uppmuntra rapportering av oegentligheter. Detta system är kritiskt i en tid då medarbetare ofta tvekar att rapportera missförhållanden på grund av rädsla för repressalier.

Effektiv Hantering: Med en funktion/system som tex vårt egna Qnister Whistle får organisationer en centraliserad plattform för att effektivt hantera alla aspekter av visselblåsarärendet. Detta inkluderar bedömning av inkommande ärenden, möjlighet till anonym kommunikation med visselblåsare, samt behörighetsfördelning och filutbyte.

Fördelar med en funktion: En funktion brukar innehålla väsentliga delar i sitt paket som tex: visselblåsarpolicy, rutindokument, mallar och statistik över inkomna rapporter. Dessa verktyg hjälper organisationer att snabbt komma igång med sitt arbete och gör att företaget kan jobba aktivt med att förbättra klimatet inom bolaget.

En bra funktion med backup: System kan vara bra att ha inom företaget och när det väl börjar trilla in ärenden kan tillgång till juridisk expertis vara nödvändigt. Då är mottagarfunktion ett bra tillval som många erbjuder till sitt system. En mottagarfunktion tillhandahåller jurister som gör en första bedömning av ärenden och återkopplar till både organisationen och visselblåsaren.

Vikten av Visselblåsarfunktionen i Moderna Organisationer

Sedan EU:s visselblåsardirektiv och visselblåsarlagen i Sverige trädde i kraft, har det blivit ett lagkrav för alla typer av verksamheter, inklusive myndigheter, att ha effektiva system för visselblåsning. Dessa lagar syftar till att stärka kontrollen av EU:s regler och säkerställa skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Den 17 december, ökade omfattningen av lagen vilket kan betyda att ditt företag måste ha ett system på plats. Har ditt företag 50 eller fler anställda faller du under lagkravet vilket betyder att du behöver ha ett system på plats.

Saknar du ett system till ditt företag, kolla in vårt erbjudande här.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg