BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Visselblåsare: Samhällets Tysta Hjältar

29 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

I en värld fylld av komplexa organisationer och institutioner är det inte ovanligt att felaktigheter, oegentligheter och ibland rent olagliga handlingar kan förekomma bakom kulisserna. Men det finns individer som vågar stå upp, trots riskerna, för att avslöja dessa missförhållanden: visselblåsare. I denna artikel kommer vi att utforska vem en visselblåsare är, deras roll och betydelsen av deras handlingar.

två kvinnor med olika hårfärger på Elmiafältet som skulle kunna vara visselblåsare

Trygga din medarbetare med ett system som hanterar visselblåsare på rätt sätt. Upptäck Qnister Whistle här!

VAD ÄR EN VISSELBLÅSARE?

En visselblåsare är en person, oftast en anställd inom en organisation, som rapporterar om oetiska, olagliga eller skadliga aktiviteter som pågår inom organisationen. De kan rapportera missförhållandena antingen internt till överordnade eller externt till medier, myndigheter eller andra organisationer. 

VARFÖR BLIR NÅGON EN VISSELBLÅSARE?

Motivationen kan variera:

  • Moraliska skäl: Många visselblåsare känner en stark moralisk skyldighet att avslöja felaktigheter.
  • Skydda allmänheten: Vissa avslöjanden kan förhindra skada mot allmänheten eller miljön.
  • Personlig erfarenhet: En visselblåsare kan ha blivit personligen påverkad av missförhållandet.

RISKER OCH UTMANINGAR FÖR EN VISSELBLÅSARE

Att vara en visselblåsare är sällan enkelt. De ställs ofta inför:

  • Repressalier: Risk för avsked, trakasserier eller annan form av diskriminering.
  • Isolering: Kollegor kan undvika eller marginalisera dem.
  • Juridiska hot: I vissa fall kan visselblåsare riskera rättsliga påföljder.

STÖD OCH SKYDD FÖR EN VISSELBLÅSARE

Lyckligtvis finns det lagar och regleringar på många håll i världen som syftar till att skydda visselblåsare. Dessa lagar garanterar ofta:

  • Skydd mot repressalier.
  • Anonymitet för de som önskar det.
  • Juridiskt stöd och rättssäkerhet.

Trygga miljön för visselblåsaren med Qnister Whistle, vårt visselblåsarsystem som skyddar visselblåsare och förenklar hanteringen för din organisation.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg