BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Varför ska man jobba aktivt med visselblåsning?

22 december 2023

Visselblåsning

Artiklar

Många ser visselblåsning som ett måste för att det finns ett underliggande lagkrav. Däremot är fördelarna med att arbeta proaktivt med visselblåsning många och en visselblåsarfunktion borde inte sällan ses som en hygienfaktor i en större organisation. Exempelvis kan ett system för visselblåsning förebygga missförhållanden, minska affärsrisken och stärka ert varumärke.

Aktivit arbete med visselblåsning för att stärka organisationen

Införskaffa ett visselblåsarsystem idag och börja stärka ditt varumärke

FÖREBYGGA MISSFÖRHÅLLANDEN

Genom er visselblåsarfunktion kan ni få in information om oegentligheter i ett tidigt stadium. På så sätt kan åtgärder snabbt sättas in för att förhindra att dessa missförhållanden sprider sig vidare i organisationen. En visselblåsarfunktion kan därmed leda till färre och mindre omfattande missförhållanden genom ökad transparens och lättillgängliga rapporteringskanaler.

STÄRK ERT VARUMÄRKE

Ett aktivt arbete med visselblåsning kan stärka ert varumärke där ni visar för såväl befintliga som potentiella medarbetare och kunder att ni är en ansvarsfull arbetsgivare. Idag ställer många bolag höga krav på sina underleverantörer och då kan en visselblåsarfunktion vara ett måste för att behålla och vinna affärer.

Har du läst om Qnister Whistle? Läs här.

MINSKA AFFÄRSRISKEN

En visselblåsarfunktion kan även minska er affärsrisk. Om organisationen saknar en kanal för visselblåsarärenden ökar sannolikheten drastiskt att anställda istället vänder sig till media för att dela med sig av information om missförhållanden. Använder man en naturlig kanal för rapportering där man kan känna sig trygg går detta förekomma.

STÄRK ER HÅLLBARHETSPROFIL

Sociala frågor är en viktig del i hållbarhetsarbetet och där kan visselblåsning spela en central roll för att förbättra arbetsmiljön på företaget. En säker kanal för visselblåsningsärenden kan även ses i ljuset av FN:s globala mål där en visselblåsarfunktion exempelvis kan bidra till att mål 8 gällande anständiga arbetsvillkor kan uppfyllas.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg