BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

PTS med beslut om krav på giltiga samtycken för cookies

1 december 2023

GDPR

I fyra tillsynsärenden har Post- och telestyrelsen (PTS) identifierat ett antal brister i webbplatsinnehavares inhämtande av giltigt samtycke för icke-nödvändiga kakor.

I oktober 2022 inledde PTS tillsyn av Tele2 Sverige AB, Swedbank AB, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket för att kontrollera deras inhämtande av giltigt samtycke för icke-nödvändiga kakor på deras webbplatser. Efter tillsynen underrättade PTS webbplatsinnehavarna om brister som hade uppmärksammats i samband med tillsynen. I underrättelserna konstaterade PTS att följande åtgärder behövde vidtas för att webbplatsinnehavarnas inhämtande av samtycke skulle vara giltigt. 

  • Det ska vara möjligt för användare att neka till lagring av icke-nödvändiga kakor på första lagret av kakbannern på ett lika enkelt sätt, och vid samma tillfälle och vy som användare ges möjlighet att lämna samtycke. 
  • Färger och kontraster i kakan ska inte användas på ett sätt som framhäver alternativet att samtycka framför alternativet att neka. 
  • Icke-nödvändiga kakor ska inte placeras på användarens terminalutrustning innan användaren har informerats om kakan och har lämnat sitt samtycke. 
  • I det första lagret av kakbannern ska det finnas information om de icke-nödvändiga kakornas ändamål genom att ange vilka kategorier kakorna har delats in i, till exempel, ”statistik”, ”inställningar” och ”marknadsföring”.
  • Det ska finnas information om användarens rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till icke-nödvändiga kakor i samband med och i samma vy som samtycket inhämtas. 
  • Det ska vara lika lätt för användare att återkalla sitt samtycke som att ge sitt samtycke, till exempel, genom att ha en ikon eller länk tillgänglig på alla sidor av webbplatsen som leder direkt till inställningar i kakbannern. 

Efter att webbplatsinnehavarna blivit underrättade om bristerna fick de tillfälle att yttra sig och ange vilka åtgärder som vidtagits eller åtgärder som de avsåg att vidta. 31 oktober 2023 avslutade PTS ärendena och konstaterade att alla webbplatsinnehavare hade vidtagit sådana åtgärder att rättelse har skett i enlighet med underrättelsen. 

Källor beslut: https://pts.se/sv/nyheter/internet/2023/kakbrister-har-atgardats--pts-avslutar-tillsyn/

Källor underrättelser: https://pts.se/sv/nyheter/internet/2023/pts-misstanker-att-webbplatser-inte-foljer-reglerna-om-kakor/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg