BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Kungälvs kommun förbjuds övervaka vissa allmänna platser

17 maj 2023

Artiklar

GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) förbjuder Kungälvs kommun att bedriva kamerabevakning på platser där kommunen inte har ansökt om tillstånd.

Efter att IMY mottagit klagomål från allmänheten rörande kamerabevakning som kommunen inte har tillstånd för, inledde myndigheten en tillsyn av Kungälvs kamerabevakning. Nu står det klart att sex av nio platser som klagomålet avser är tillståndspliktiga samtidigt som tillstånd saknas. På resterande tre platser finns det antingen tillstånd eller utgör platserna sådana ställen där inget tillstånd krävs.

IMY riktar kritik mot kommunstyrelsen för att inget tillstånd sökts trots att allmänheten vistas på de platser som bevakas. Kommunen har framfört att anonymiseringsteknik använts och att inga personer därmed kunnat identifieras. Detta innebär enligt kommunen att kamerabevakningslagen inte är tillämplig. IMY finner dock att upptagningen av originalvideon och att denna skickas till en server för anonymisering omfattas av kamerabevakningslagen.

IMY fastslår att anonymiseringen är en förmildrande omständighet, men att kommunen brutit mot tillståndskravet i kamerabevakningslagen. Kommunen förbjuds därför att kamerabevaka dessa platser utan tillstånd.

Källor: https://www.imy.se/globalassets/dokument/beslut/2023/beslut-tillsyn-kungalv.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg