BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Italienska tillsynsmyndigheten förbjuder användandet av Google Analytics

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Ännu en tillsynsmyndighet har slagit ner på användandet av Google Analytics.

Google analytics.png

Tidigare har, bland andra, den österrikiska tillsynsmyndigheten underkänt användningen av Google Analytics. Nu riskerar även det italienska företaget Caffeina Media att Google Analytics förbjuds att användas på deras hemsida. Efter ett klagomål från intresseorganisationen NOYB (None of Your Business) har den italienska tillsynsmyndigheten prövat och funnit att hemsidebesökarnas personuppgifter överförs till USA utan tillräckliga kompletterande skyddsåtgärder vid sidan av överföringsmekanismen EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Myndigheten fann att amerikanska rättsvårdande myndigheter kan bereda sig åtkomst till personuppgifterna utan sådana skyddsåtgärder. Den italienska tillsynsmyndigheten har givit företaget Caffeina Media S.r.l. 90 dagar på sig att göra behandlingen laglig enligt GDPR, annars kommer användningen av Google Analytics att förbjudas.

Källor: Italian SA bans use of Google Analytics: no adequate safeguards for data transfers from Caffeina Media S.r.l. to the U.S. | European Data Protection Board (europa.eu)

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg