BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Italiens tillsynsmyndighet släpper på förbudet av ChatGPT

17 maj 2023

Artiklar

GDPR

Den italienska tillsynsmyndigheten häver förbudet av ChatGPT, förutsatt att OpenAI implementerar en rad åtgärder.

Chat GPT.png

Efter att tillsynsmyndigheten tillfälligt förbjöd användningen av ChatGPT kontaktade OpenAI myndigheten för att visa sin vilja att samarbeta och åtgärda bristerna. Myndigheten upphäver därför det tillfälliga förbudet och ska göra en ny bedömning av plattformen efter att ett antal korrigerande åtgärder implementerats.

Bland annat ska OpenAI tillhandahålla information om den data som hämtas från användarna för att träna algoritmerna, erbjuda möjligheter att avstå från att tredje part använder data i syfte att träna algoritmer samt länka till integritetspolicyn på ett tydligare sätt.

Källor: https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9874702&mtc=today

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg