Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Italiens dataskyddsmyndighet utfärdar sanktion efter otillåten användning av fingeravtryckssystem

27 januari 2023

GDPR

Artiklar

Sportitalia, en kedja med drygt 130 anställda och flera gym i Milano, har bötfällts efter otillåten användning av ett fingeravtryckssystem.

Fingeravtrycken har samlats in och använts för ett passerings- och stämplingssystem för bolagets medarbetare. Detta uppmärksammades av ett fackförbund som gjorde en anmälan till landets tillsynsmyndighet, varpå en granskning av gymkedjan inleddes.

Sportitalia framförde att medarbetarna haft möjlighet att avstå från det biometriska passeringssystemet och istället använda sig av den traditionella metoden med bricka. Däremot menade den italienska dataskyddsmyndigheten att möjligheten att återkalla sitt samtycke och byta till tagg-systemet inte varit fullständig i praktiken. Fortsättningsvis fastslog myndigheten att informationen kring bolagets behandling av biometriska uppgifter varit bristfällig då denna endast behandlats i ett kort stycke i integritetspolicyn.

Mot bakgrund av den olovliga hanteringen av känsliga personuppgifter, otillräcklig information kring behandlingen samt bristernas långa varaktighet (nästan fyra år) beslutade den italienska dataskyddsmyndigheten att utfärda en sanktion om €20 000.

Källa: https://gdprhub.eu/index.php?title=Garante_per_la_protezione_dei_dati_personali_(Italy)_-_9832838&mtc=today

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg