Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Irlands tillsynsmyndighet höjer sanktioner mot Meta

1 februari 2023

GDPR

Artiklar

Den irländska tillsynsmyndigheten skärper sanktionerna mot Meta Ireland och riktar kritik mot bolagets användning av avtal som laglig grund för marknadsföringssyften.

Efter flera turer har Irlands dataskyddsmyndighet (DPC) offentliggjort sitt beslut gällande två fall där Meta Irelands personuppgiftsbehandling varit under granskning. Bristerna i behandlingen av personuppgifter har gällt såväl Facebook som Instagram.

Tillsynsmyndighetens första utkast till beslut skickades till flertalet liknande europeiska myndigheter på remiss och skickades så småningom även till den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). Dessa kunde konstatera att det ursprungliga förslaget var för milt och att sanktionsavgiften måste höjas.

Sanktionsavgiften slutade på €210 miljoner för Facebook respektive €180 miljoner för Instagram. Sanktionen grundar sig på att Meta använt sig av avtal som laglig grund (deras allmänna villkor) för riktad marknadsföring, medan EDPB menar att samtycke bör vara laglig grund för sådan marknadsföring. DPC meddelar också att Meta Ireland måste åtgärda dessa brister och efterleva GDPR inom tre månader.

Källa: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-two-inquiries-meta-ireland

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg