BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY utfärdar sanktionsavgift mot Region Skåne

17 maj 2023

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift mot Region Skåne till följd av att ett USB-minne med känsliga personuppgifter tappats bort.

IMY inledde en tillsyn mot regionen efter en rapporterad personuppgiftsincident och klagomål från de registrerade. Incidenten rör ett USB-minne innehållande personnummer och andra känsliga personuppgifter om cirka 2000 personer som tappats bort av en anställd vid regionen. USB-minnet har inte återfunnits.

I sitt beslut finner myndigheten att Region Skånes organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder inte har varit tillräckliga för att garantera en lämplig säkerhetsnivå eftersom känsliga uppgifter lagrats på ett okrypterat USB-minne som sedan tappats bort.

Mot denna bakgrund utfärdar IMY en sanktionsavgift om 200  000 kr mot Region Skåne.

Källor: https://www.imy.se/tillsyner/region-skane-usb-minne/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg