BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY inleder tillsyn av Moderaterna

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en granskning av Moderaterna efter att myndigheten mottagit ett stort antal klagomål om de personliga videohälsningar som partiet skickade ut inför valet 2022.

IMY tillsyn moderaterna.png

Klagomålen uppmärksammar bland annat att Moderaterna inte tillhandahöll tillräcklig information om hur personuppgifter användes under valkampanjen och att uppgifterna lagrades i USA. IMY ska nu utreda om partiet haft laglig grund för insamlingen av personuppgifter och om klagandena har informerats tillräckligt om insamlingen, lagringen och visningen av deras personuppgifter.

Myndigheten ska även undersöka huruvida partiet i egen regi eller i egenskap av personuppgiftsbiträde har överfört personuppgifter till USA. Om så har varit fallet ska IMY även utreda om detta skett enligt bestämmelserna för tredjelandsöverföringar.

Fortsättningsvis finns det ett undantag i den svenska lagen som kompletterar dataskyddsförordningen som gör att vissa bestämmelser i GDPR kan frångås med hänsyn till yttrande- och informationsfriheten. Detta undantag inkluderar behandlingar som sker för journalistiska ändamål. IMY ska därför även bringa klarhet i om Moderaterna haft ett journalistiskt ändamål med hela eller delar av sin personuppgiftsbehandling för att tillhandahålla videohälsningarna.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/imy-inleder-tillsyn-av-moderaterna/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg