BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY inleder granskning av Nobinas övervakning av busschaufförer

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade den 6 september att en granskning av Nobinas övervakning av busschaufförers körbeteende i Norge har inletts.

Nobina.png

Granskningen påbörjas  efter att ett klagomål rörande Nobinas personuppgiftsbehandling mottagits. IMY:s granskning avser personuppgiftsbehandlingens förenlighet med de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen, personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund samt Nobinas uppfyllande av informationsskyldigheten gentemot de registrerade. IMY har utifrån dessa punkter formulerat ett antal frågor som Nobina ska besvara i egenskap av personuppgiftsansvarig för behandlingen. Den personuppgiftsansvarige ska enligt frågorna exempelvis resonera kring huruvida ändamålen med behandlingen hade kunnat nås med mindre ingripande åtgärder.

Källor: https://www.imy.se/tillsyner/nobina-europe-ab/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg