BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

IMY fastslår att förvaltarskap är en känslig personuppgift

26 januari 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade i slutet av december att en uppgift gällande att en person har en förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken betraktas som en hälsouppgift.

Förvaltare 2.png

Därmed anses det även vara en känslig personuppgift som ska omfattas av skyddet i dataskyddsförordningens artikel 9.1. I det rättsliga ställningstagandet hänvisar även IMY sitt beslut till praxis från EU-domstolen.

Källa: https://www.imy.se/globalassets/dokument/rattsligt-stallningstagande/imyrs-2022-3-en-uppgift-om-forvaltarskap-enligt-11-kap.-foraldrabalken-ar-en-kanslig-personuppgift.pdf

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg