BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Den danska tillsynsmyndigheten granskar kommuners användning av Google Workspace

24 november 2022

GDPR

Artiklar

Granskningen av det omtalande användandet av Chromebooks i danska skolor fortsätter efter att Danmarks tillsynsmyndighet (Datatilsynet) mottagit en omfattande mängd material från landets kommuner.

Nov2.png

Under september tidigare i år beslutade Datatilsynet att Google Workspaces GDPR-förenlighet måste säkerställas. Sedan dess har totalt 50 kommuner samlat in underlag som ska bevisa att användandet av Google Workspace i dansk undervisning kan ske lagligt, vilket nu har överlämnats för granskning. Myndighetens undersökning ämnar slå fast huruvida ytterligare åtgärder krävs innan användandet av Chromebooks kan ske i enlighet med GDPR. Under tiden utredningen pågår förlängs upphävandet av förbudet att använda Google Workspace, vilket innebär att verktyget kan fortsätta användas i dansk undervisning till dess att myndighetens granskning är avslutad. Danmarks datatillsynsmyndighet beräknar vara klara med kontrollen av underlaget under 2022.

Källor: https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2022/nov/datatilsynet-undersoeger-kommuners-materiale-om-google-workspace

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg