BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Biden undertecknar en presidentorder som ska möjliggöra datadelning mellan EU och USA

10 oktober 2023

GDPR

Artiklar

Den amerikanska presidenten Joe Biden undertecknade den 7 oktober 2022 en presidentorder om förbättrade skyddsåtgärder för USA:s signalspaningsverksamhet. Presidentordern anger åtgärder som USA kommer att vidta för att genomföra sina åtaganden enligt ramverket för dataskydd mellan EU och USA.

White house.png

Det nya ramverket ska bland annat innehålla krav på att signalspaningsverksamhet endast ska bedrivas i syfte att uppnå fastställda nationella säkerhetsmål och att den endast ska bedrivas när det är nödvändigt för att främja ett bekräftat och prioriterat underrättelsearbete. Dessa åtaganden har ännu inte godtagits som tillräckliga av EU-kommissionen som måste beakta huruvida åtgärderna löser den problematik som ledde till ogiltigförklarandet av Privacy Shield i samband med Schrems II. EU-kommissionen ska upprätta ett utkast till beslut om tillräcklighet och sedan inleda ett antagandeförfarande.

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg