BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Apotea behöver informera bättre om sin kameraövervakning

20 april 2023

GDPR

Artiklar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har genomfört en tillsyn av Apoteas kameraövervakning vid nätapotekets logistikcenter och kräver nu att bolaget förbättrar sin information om övervakningen.

Logistik ny.png

Uppgifter i media har pekat på att Apotea använder kamerorna för att övervaka och kontrollera personalen, vilket bolaget förnekar med hänvisning till att syftet med övervakningen är att hantera incidenter samt att förebygga och upptäcka brott. IMY fastslår att Apotea har rätt att övervaka logistikcentret, men att bolaget brutit mot dataskyddsförordningen i och med att informationen på kamerabevakningsskyltarna varit bristfällig. Exempelvis har hänvisningar till vart de anställda kan vända sig till för mer information om kamerabevakningen saknats och den ytterligare information som getts har varit ofullständig och felaktig. Därmed konstaterar IMY att det finns ”en risk för att de som filmas av bevakningskamerorna inte får kännedom om sina rättigheter eller utövar sina rättigheter i mindre utsträckning än vad de har rätt till enligt dataskyddsförordningen”. Således utfärdar IMY en reprimand mot Apotea som får fyra veckor på sig att åtgärda bristerna.

Källor: https://www.imy.se/nyheter/apotea-behover-ge-battre-information-om-sin-kamerabevakning/

Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg