Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är den som beslutar om att uppgifter ska samlas in samt till vilket ändamål de ska användas. I ett aktiebolag är det den juridiska personen, själva bolaget, som är personuppgiftsansvarig. Om det däremot handlar om en enskild firma eller en privatperson som hanterar uppgifter på ett sätt som faller inom ramarna för förordningen så är det den fysiska personen som är personuppgiftsansvarig.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg