Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vad innebär Hållbarhetslagen?

Hållbarhetslagen är egentligen ingen egen lag utan ett tillägg i Årsredovisningslagen 6 kap. Lagen bygger på ett EU-direktiv och Sverige har valt att sätta tre gränsvärden för vilka företag som omfattas av den. För att omfattas behöver företaget uppfylla minst två av de tre gränsvärdena under två påföljande år. Gränsvärdena är: över 250 anställda, över 350 mkr i nettoomstättning och över 175 mkr i balansomslutning. Lagen innebär att dessa företag måste upprätta en hållbarhetsrapport där de ska lämna upplysningar om hur företaget arbetar med miljö, sociala förhållanden, personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter och antikorruption.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg