Bli redo för visselblåsarlagenBoka demo nu!

Vad händer om man inte uppfyller kraven i GDPR?

Om man bryter mot GDPR riskerar man omfattande sanktionsavgifter. Hur stora avgifter bedöms från fall till fall, men maxtaket är 20 miljoner euro eller fyra procent av verksamhetens globala årsomsättning, beroende på vilket belopp som är högst. Detta för att även kunna få de stora globala koncernerna att leva upp till bestämmelserna.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg