BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Vad gör jag när någon begär att få sina personuppgifter raderade?

En av de registrerades grundläggande rättigheter är rätten att få sina uppgifter raderade, eller med andra ord, ”bli bortglömd”. Om en registrerad begär att få sina personuppgifter raderade är utgångspunkten att ni ska radera dessa. Det finns dock några undantag när uppgifterna inte ska raderas. Undantagen blir ofta tillämpliga om den personuppgiftsansvariga är en myndighet eller utför en uppgift av allmänt intresse. Ni kan bland annat neka den registrerade radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet,
för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Oavsett om ni ska radera uppgifterna eller har ett skäl att behålla dem, ska ni återkomma till den registrerade utan onödigt dröjsmål, det vill säga senast inom en månad efter att ni har fått begäran.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg