BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

Vad är en personuppgiftsincident?

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Oavsett om det har skett oavsiktligt eller med avsikt är det personuppgiftsincidenter.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg