BLI GDPR READY FÖR ENDAST 7995KR.GDPR READY

När behöver jag ett personuppgiftsbiträdesavtal?

GDPR anger två situationer då ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver ingås. Första situationen rör när ett personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter åt den personuppgiftsansvariga. Den andra situationen rör när ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde som ska utföra en specifik behandling, på den personuppgiftsansvarigas vägnar. I bägge situationerna behöver bindande biträdesavtal ingås.


Utforska alla frågor och svar
Kontakt

Vi hjälper dig vidare till nästa steg

Har du frågor eller vill boka demo? Vi står redo att hjälpa dig vidare mot en enklare vardag.

Vi hjälper dig vidare till nästa steg