Stöd i din roll som dataskyddsombud

Kunskapsstöd i GDPR och kompletterande dataskyddslagstiftning till DSO. Qnister hjälper och agerar stöd till dataskyddsombud.

Som dataskyddsombud ska du ha rätt resurser för att kunna utföra dina uppgifter inom organisationen.

Som dataskyddsspecialister bistår vi med allt ifrån utredning av frågor och synpunkter från anställda eller allmänhet, till nulägesanalyser av dataskyddsarbete och interna kontroller av organisationens efterlevnad av GDPR.

På Qnister finns erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av dataskyddsfrågor och tidigare PuL i både offentlig och privat sektor. Förutom att själva agera dataskyddsombud så erbjuder vi på Qnister stöd till andra dataskyddsombud. Vi bistår gärna med våra kunskaper om dataskyddsförordningen och dess tillämpning.

 

Vi hjälper dig i din roll som dataskyddsombud

Exempel på vad vi stöttar dig som Dataskyddsombud med:

 • Nulägesanalys
 • Intern kontroll av efterlevnad av GDPR
 • Kunskapsstöd för frågor gällande GDPR och annan kompletterande dataskyddslagstiftning
 • Utredning av frågor från anställda eller allmänheten
 • Jourkontakt vid t.ex. personuppgiftsincidenter
 • Bistår i utredning av misstänkta dataintrång
 • Konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakning av genomförandet

Hör av dig så pratar vi mer om hur vi kan stötta er i DSO-frågan.

Stöd till dataskyddsombud

Vad innebär det att vara dataskyddsombud?

Dataskyddsombudet ska bland annat

 • ha kunskaper om dataskyddsförordningen
 • lära känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar personuppgifter och hur organisationens informationsteknik och it-säkerhet fungerar
 • ha förmåga att sprida information och utbilda för att främja en god dataskyddskultur inom organisationen.
 • Ju mer komplex personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet.

 

En oberoende ställning

Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud.

Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i organisationens ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som omfattar personuppgiftsbehandling.

 

Rätt resurser för uppdraget

Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen.

Till exempel måste dataskyddsombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information som behövs. Dataskyddsombudet har också rätt till vidareutbildning.

Vill du veta mer?

Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist

+46 (0)10-202 32 33
[email protected]