Stöd i din roll som dataskyddsombud

Kunskapsstöd i GDPR och kompletterande dataskyddslagstiftning till DSO. Qnister hjälper dig som dataskyddsombud.

Som dataskyddsspecialister bistår vi med allt ifrån utredning av frågor och synpunkter från anställda eller allmänhet, till nulägesanalyser av dataskyddsarbete och interna kontroller av organisationens efterlevnad av GDPR.

På Qnister finns erfarna dataskyddsspecialister med mångårig erfarenhet av dataskyddsfrågor och tidigare PuL i både offentlig och privat sektor. Förutom att själva agera dataskyddsombud så erbjuder vi på Qnister stöd till andra dataskyddsombud. Vi bistår gärna med våra kunskaper om dataskyddsförordningen och dess tillämpning. Exempelvis:

  • Nulägesanalys
  • Intern kontroll av efterlevnad av GDPR
  • Kunskapsstöd för frågor gällande GDPR och annan kompletterande dataskyddslagstiftning
  • Utredning av frågor från anställda eller allmänheten
  • Jourkontakt vid t.ex. personuppgiftsincidenter
  • Bistår i utredning av misstänkta dataintrång
  • Konsekvensbedömning av dataskydd samt övervakning av genomförandet

Hör av dig så pratar vi mer om hur vi kan stötta er i DSO-frågan.

Behöver ditt företag stöd?

Vill du veta mer?

Niclas Nordström, Dataskyddsspecialist

+46 (0)10-202 32 33
[email protected]