Qnister GDPR - Granska och följ upp

Se video

Qnister GDPR - Granska och följ upp

Ett enkelt och effektivt sätt att dokumentera granskning och uppföljning av dataskyddsarbetet. 

Modulen Granska och följ upp är ett digitalt stöd för den personuppgiftsansvarige som gör det enklare att leva upp till ansvarsskyldigheten – kravet att kunna visa att kraven i GDPR efterlevs. I er organisations licens tar de berörda enkelt del av nulägesanalyser, utvalda områden för granskning och uppföljning på dessa. En tjänst för att göra nulägesanalyser, uppföljningar och årsrapporter och som effektiviserar, kvalitetssäkrar och standardiserar varje uppföljning ni gör på ert dataskyddsarbete.

Qnister GDPR - Registrera och hantera

Genom att steg för steg svara på frågor om din verksamhet och dina system får du allt behöver i ditt dataskyddsarbete – checklistor, mallar, avtal och kunskap. Grundmodulen i Qnister GDPR, Registrera och hantera, visar vilken dokumentation du måste upprätta och skapar de register som enligt förordningen måste finnas på plats. 

Boka en demo av Qnister GDPR

Få en bild av hur verktyget fungerar och hur du enkelt och steg för steg blir GDPR-säkrad.